K (43 JOGOS)


 1. K-1 Pocket Grand Prix

 2. Kao the Kangaroo

 3. Kashiramoji D - Another Stor

 4. Kuru Kuru Kururin

 5. Kurohige no Kurutto Jintor

 6. Karnaaj Rally(hack)

 7. Kururin Paradise

 8. Kurohige no Golf Shiyouyo

 9. Korokke Yume no Bunker

 10. Koro Koro Puzzle Happy Pane

 11. Kotoba no Puzzle Mojipittan

 12. Kong - The Animated Series

 13. Konami Krazy Racers

 14. Konami Collectors Series

 15. Konami Collectors Series 2

 16. Konami Collectors Series (hack)

 17. Konami Collectors Series v2

 18. Konjiki no Gashbell Makai

 19. Koinu-Chan no Hajimete

 20. Klonoa - Empire of Dreams

 21. Klonoa - Empire of Dreams(hack)

 22. Koinu to Issho - Aijou Mono

 23. Kisekko Gurum

 24. Klonoa Heroes - Densetsu

 25. Kirby Star - Fountain

 26. Kirby - Nightmare

 27. Kirby and the Amazing

 28. Kirby - Nightmare in Dreaml

 29. Kiki Kaikai Advance

 30. Kinniku Banduke - Muscle

 31. Kiniro no Gashbell

 32. Kiki Kaikai Advance 2

 33. Kikaika Gunta - Mech Platoo

 34. Kinnnikuman Nisei Seigi Cho

 35. Kelly Slater's Pro Surfer

 36. Kelly Slater's Pro Surfer(hack)

 37. Keitai Denjuu Telefang 2 speed

 38. Keitai Denjuu Telefang 2 power

 39. Kaze no Klonoa 2 G2 - Dream

 40. Kaze no Klonoa 2 G2 - Dream(hack)

 41. Kawaii Pet Shop Monogatari

 42. Kawaii Pet Game Gallery

 43. Kawa no Nushi Tsuri 5